Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz İletişim
Kitap Basımı Mizanpaj Tasarım Özel Promosyonlar Danışmanlık
 
Nasıl Yazar Olunur ?
Kitap Nasıl Yazılır?
Kitap Basım Fiyatları
Editoryal İşlemi
Yazarların Görüşleri
ISBN Nedir?
Hesap Bilgileri
Bandrol Başvurusu
Ziyaretçi Defteri
Kapak Tasarımı
Yazarlarımız
Yazarların Web Siteleri
Sık Sorulan Sorular
 
 
 
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü


Kitabın Adı : Kur'an'ı Lafzi Okuma
Yazar: A. Cüneyt Eren
Kitabın Türü: Dini Eser
Sayfa Adedi: -
ISBN: -
Yazar Web site  
 

Kitap Hakkında

Kur’ân-ı Kerim’i doğru anlama yolunda bir diğer önemli husus, ayetin bahsini ettiği asıl konuyu, Cenab-ı Hakk’ın murad ettiği ana mesajı
yakalamaktır. Ayette yer alan ifadeler çoğu zaman, verilmek istenen mesajı
kuvvetlendiren yan cümlecikler olabilir. Veya asıl mesajın yanında birkaç
fer’i mesaj yer alabilir. Kur’ân-ı Kerim’i doğru anlama için, bir sözün söylenmesine esas teşkil eden hususların bilinmesi gerekmektedir. Bir diğer
ifadeyle sözün irâdına sebeb olan şey, yani ayetin üzerinde dönüp durdu-
ğu husus ve ‘menat’ın bilinmesi sözün anlaşılması için şarttır. O halde
Kur’ân’ı anlama yolunda muhataba düşen, ayetin bahsini ettiği temel konuyu anlamak, yorumu da o minval doğrultusunda yapmak olacaktır.
Kur’ân-ı Kerim insanlığın hidayeti, dünya ve ahiret saadeti için gönderilmiş olması hasebiyle, içinde yer alan öğretiler de o eksenli, kısa ve özdürler. Her ayet, bu temel gaye ve hedefi gerçekleştirmek için nâzil olmuş-
tur. Kur’ân bu öğretileri değişik vesile ve yollarla takdim eder. Kur’ân’da
yeralan bir ifadenin sözlük ve ıstilah anlamının karıştırılması doğal olarak ayetin yanlış anlaşılmasına sebep verecektir.
Dili Arapça olan ve diğer dillere nisbeten belâgatta zirvede olan
Kur’ân-ı Kerim’de de mecâz sıklıkla kullanılmış, verilmek istenen mesaj bu
sanatla takdim edilmiştir. Sözün hakikat mi, mecâz mı olduğu anlaşılmadan murad edilen manânın anlaşılması mümkün değildir. Bunların bir
kısmı herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek türde iken, bazıları ancak
dil uzmanları tarafından anlaşılabilir. İşte Kur’ân’ın doğru anlaşılabilmesi
için dilin sahip olduğu üslûb ve özelliklerinden sayılan bu ilmin bilinmesi
kaçınılmazdır.
Yukarıda kısaca zikretmeye çalıştığımız başlıklar Kur’ân’ın doğru anlaşılmasına birer engel olarak tarih boyunca karşımıza çıkmış ve gerçek
muhataplarını bulana kadar, farklı gerekçelerle de olsa çıkmaya devam
edecektir. İşte ‘Kur’ân’ı Lafzî Okuma’ adlı bu çalışmamız, Kur’ân’ın doğru
anlaşılması adına deryada katre mesabesinde kaleme alınmıştır. Maksadımız sorumluluk muhasebesi ile yeterli olmasa da evvelen bizzat İslamın
dirahşan çehresini doğru tanıma-tanıtma niyet, gayret, cehd ve azminden
başka bir şey değildir.
Çalışmada geçen ayetlerin meâlleri bazı tasarruflarımızla mevcud
farklı meallerden alınmıştır. Eserin okuyucular tarafından daha kolay anlaşılması için üslûbun akıcı olmasına çalışılmıştır. Bunun yanında eser, ilmi
ölçütler çerçevesinde dipnotlarla zenginleştirilmiş; istifade edilen kaynaklara yerinde işaret edilmiştir.

Yazar Hakkında

İçerik Güncelleniyor..

 

 

.

 

 

 
 
kitap basımı
Anasayfaİletişim Site Haritası Atak Mail Kitap Basımı bir Altın Kalem Yayınları projesidir.